Studujte výcvik

Neuro-ligvistického programování

z pohodlí svého domova!

Nejrozsáhlejší ON-LINE mezinárodně certifikovaný výcvik NLP Practitioner v ČR/SR!

Začínáme již 11. 9. 2024!

Jste připraveni posunout své schopnosti a praxi na novou úroveň?

Ponořte se do hlubšího prozkoumávání lidského myšlení a chování, a objevte nové techniky a strategie pro dosažení lepších a rychlejších výsledků u svých klientů.

V našem výcviku objevíte unikátní transformační techniky využívající síly Neuro-lingvistického programování, které vám nejen umožní dosáhnout větší efektivity v koučování, ale také vám poskytnou hlubší pochopení sebe sama i vašich klientů.

NLP jako uživatelský manuál na mozek

Představte si, jaké by to bylo, kdybyste dokázali svůj mozek ovládat stejně jako svoje svaly. Mohli ho trénovat a posilovat tak, aby se měnil podle vašich představ a pomáhal vám plnit vaše cíle.

Jaké by to bylo, pokud byste si vy sami mohli zvolit, jaké pocity chcete v určitých situaci zažívat či dokázali aktivovat svoje vnitřní zdroje na maximum a dosáhnout tak všeho, po čem toužíte. Kdybyste uměli měnit svoje zajeté vzorce přemýšlení a chování.

A co víc, mohli byste tyto dovednosti předávat svým klientům a pomáhat jim transformovat jejich životy.

Pokud toho chcete dosáhnout, tak čtěte dál, protože ten návod, který vám k tomu pomůže je popsán níže a skrývá se pod názvem: Neuro-lingvistické programování.

Co absolvováním výcviku získáte?

Zlepšení KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ v oblasti běžné komunikace, řešení konfliktů, ovlivňování, přesvědčování a prezentací

 • Naladění se na druhou osobu pomocí rapportu a dalších postupů, které pomohou vybudovat vzájemnou důvěru.
 • Rozeznání a praktickou aplikaci preferovaných reprezentačních systémů a využívání jazykových predikátů.
 • Čtení řeči těla s využitím base-line a kalibrace nám zajistí lepší vnímání reakcí druhých osob.
 • Odhalení nesrovnalostí v komunikaci a případných “lží” pomocí očních vzorců.
 • Koučovací jazykové vzorce Meta modelu jazyka, které pomohou vám i klientů přemýšlet „out of box“.
 • Miltonovské jazykové vzorce používané jak při hypnóze, tak při ovlivňování, v prezentacích či v obchodě.

Schopnosti potřebné pro stanovování a dosahování svých VIZÍ, CÍLŮ, PLÁNŮ a KROKŮ pro jejich dosažení

 • Stanovení požadovaných cílů a vizí, aktivace vnitřní motivace a definování postupu pomocí Landscapu.
 • Definování strategií, které povedou k vašemu osobnímu i pracovnímu úspěchu, pomocí Disney strategie.
 • Transformační koučování využívající Neurologické úrovně pro osobní změnu.
 • Odstranění limitujících přesvědčení pomocí technik na změnu přesvědčení a nastavení nových. a požadovaných přesvědčení.

Dovednosti potřebné pro řešení VNITŘNÍCH i VNĚJŠÍCH konfliktů, VYJEDNÁVÁNÍ a pro ZVOLENÍ nejvhodnější varianty ŘEŠENÍ

 • Příprava na budoucí jednání (pohovor, hodnotící rozhovor, obchodní jednání, vyjednávání atd.) bude mnohem efektivnější, pokud se na ni dopředu připravíte s pomocí Pozic vnímání.
 • Stejná technika vám pomůže pochopit minulá nedorozumění, konflikty či jiné situace, které nedopadly podle vašich očekávání. A připravit vás na to, jak příště jednat jinaklépe.
 • Vnitřní konflikt a neschopnost se rozhodnout pro zvolení nebo nalezení nejvhodnější kombinace variant – v tom všem pomůže Visual Squash.

ODSTRANĚNÍ ZLOZVYKŮ, nastavení NOVÉHO CHOVÁNÍ a změna VNITŘNÍHO NASTAVENÍ tak, abyste dokázali přeprogramovat svoji mysl na nové postupy a rutiny

 • Identifikace a změna nastavených vzorců chování, zlozvyků a rutin pomocí techniky SWISH.
 • Nové varianty SWISHe, které umí provádět výše uvedené změny na hlubších úrovních.
 • Identifikace a nastavení požadovaného chování v různých situacích pomocí Generátoru nového chování.
 • Změna vnitřního nastavení pomocí techniky Map Across, která zajistí novou energii a jiný přístup k daných situacím. Díky ní můžete např. odstranit kouření, přestat jíst nevhodné potraviny nebo získat motivaci pro sport.

ZMĚNA vnímání OSOBNÍ HISTORIE a událostí, které ji ovlivnily a vytvoření svého IDEÁLNÍHO BUDOUCÍHO JÁ

 • Změna osobní historie umožňuje propojit nové zdroje s minulými událostmi a změnit tím jejich vnímání a vliv na současnou a budoucí situaci.
 • Časové linie do minulosti pomáhají najít běžně nedostupné události, které však mají vliv na náš současný a budoucí život. Jejich uvědoměním a zpracováním zajistíme trvalou změnu. Základní technikou časových linií je Re-imprinting.

ODSTRANĚNÍ nežádoucích POCITŮ, STRACHŮ, FÓBIÍ a minulých negativních zážitků a jejich nahrazení požadovanými a chtěnými

 • Tvorba kotev umožňuje dostat požadované pocity do jednotlivých situací.
 • Eliminace nechtěných pocitů v konkrétních situacích pomocí bourání kotev technikou Bourání negativních kotev.
 • Nastavení požadovaného stavu a pocitů ve stanovených situacích pomocí Kruhu dokonalosti.
 • Odstraňování strachů a fóbií pomocí techniky Rychlá léčba fóbie.
 • Využití pozic vnímání pro práci se strachem a obavami.

Bonus:

New Code NLP techniky pro změnu pomocí transových stavů

 • Využití New Code změnového formátu pro změnu v konkrétních situacích technikami Abeceda a Dech života.

Co se během výcviku naučíte?

 • Seznámíte se jak s teoretickými částmi, které jsou nezbytné pro pochopení celého Neuro-lingvistického programování, ale především se naučíte celou řadu technik, které si budete moci vyzkoušet jak v roli kouče (vedete techniku), tak v roli klienta (řešíte svoje téma a můžete sami prožívat osobní změnu).
 • Dostanete kompletní návod, jak pracovat s jednotlivými NLP technikami včetně různých variant provedení, vzájemného propojování, příkladů jejich konkrétního použití u klienta a řešení komplikovaných situací. Včetně rad a tipů, jak reagovat a postupovat, pokud technika u klienta neprobíhá „standardním“ způsobem.
 • Naučíte se, jak vytěžit z každé techniky maximum a jak je možné techniky upravovat a variovat.
 • Na jakém principu a postupu je uvedená technika založená a získáte komplexní náhled na celé NLP.
 • Přesný postup každé jednotlivé techniky, a to pomocí ukázky, osobního vedení i zážitku. Postupy navíc budete mít k dispozici jak v materiálech tak na připravených videích. Což vám umožní se k jednotlivým technikám kdykoliv vrátit.

Co KONKRÉTNĚ budete umět?

Základní modely NLP

NLP komunikační modely

 • Základní struktura Neuro-ligvistického programování
 • Úroveň a význam filtrů pro získávání, zpracování a předávání informací
 • Propojení komunikačních modelů s NLP technikami

NLP předpoklady

 • Základní předpoklady, na kterých stojí celé Neuro-lingvistické programování
 • Konkrétní propojení předpokladů s jednotlivými oblastmi a technikami

Budování rapportu

 • Dosahování maximální důvěry a vnímavosti u lidí kolem vás
 • Techniky nalaďování se na neverbální, paraverbální a verbální úrovni

Kalibrace

 • Čtení neverbálních projevů druhých osob
 • Práce s očními vzorci a odhalení nesrovnalostí v tom, co nám lidé říkají

Reprezentační systémy

 • Pochopení toho, jak strukturujeme informace v naší hlavě
 • Využití preferovaných reprezentačních systémů pro zlepšení komunikace s druhými osobami
 • Aktivní využívání jazykových predikátů pro práci s jednotlivci i skupinou

Klasické NLP techniky

NLP koučovací techniky

 • Efektivní nastavení SMARTEP cílů klienta tak, aby si stanovil svůj vlastní směr a záměr
 • Vydefinování konkrétních kroků vedoucích ke splnění stanovených cílů se současným zajištěním ekologie vůči klientovi i okolí - Koučovací techniky pro práci se skupinou

Komunikace s druhý osobami

 • Příprava na budoucí jednání s druhými lidmi
 • Předcházení konfliktům, jejich rozbor a řešení

Kotvení

 • Význam a funkce kotev v našem soukromém i pracovním životě
 • Tvorba nových kotev pro jednotlivé typy situací
 • Odstraňování negativních kotev na několika reprezentačních systémech

Submodality

 • Struktury našich vnitřních reprezentací a jejich vliv na naše vnitřní nastavení, limitující přesvědčení, strachy a fóbie či opakovaná chování
 • Postupy pro využívání změny submodalit v jednotlivých NLP změnových technikách

Rutiny

 • Identifikace spouštěčů a odstraňování nechtěných zlozvyků a rutin

Vnitřní konflikt

 • Práce s našimi vnitřními dilematy pomocí neuzavřených tvarů

Strachy, obavy, fóbie a negativní zážitky

 • Postupy na odstraňování negativních minulých zážitků, které vedou na negativním a nechtěným pocitům, strachům či fóbiím

Časové linie

 • Práce s časovými liniemi a zpracování minulých zážitků, které negativně ovlivňují klienta v současné situaci

Jazykové modely

Meta Model

 • Původní jazykové vzorce, na kterých vznikalo NLP
 • Koučovací jazykové vzorce pro odhalování překroucení v přemýšlení, nacházení myšlení "out of box" a pro doptávání se po detailech

Milton Model

 • Vzory hypnotického jazyka původně používaného v Ericksoniánské hypnóze
 • Praktická aplikace nejen v hypnóze, ale i v prezentacích, obchodním jednání či v psaném textu

Metafory

 • Tvorba metafor ke stimulaci nevědomého učení a k podpoře klientova kreativního řešení

Jazyková flexibilita

 • Záměrné využívání různých jazykových vzorců pro Chunk Up a Chunk Down v komunikaci

New Code NLP techniky

New Code změnové techniky

 • New Code techniky a jejich použití pro dosažení vysoké výkonnosti a hlubokých změn u klienta

Koučovací setkání

Vedení koučovacího sezení

 • Nastavení spolupráce s klientem a vybudování vzájemné důvěry
 • Vedení koučovacího rozhovoru, vydefinování cílů a identifikaci kroků vedoucích k jejich dosažení
 • Diagnostiku klienta na základě využití jazykových vzorců a následné správné zvolení a realizaci NLP technik

Etika kouče

 • Etické hranice spolupráce s klientem - jak si je uvědomit a jak na nich pracovat
 • Vymezení, řízení a zvládání očekávání klienta
 • Identifikace rozdílů mezi obsahem a procesem
 • Prevence závislosti klienta na koučovi
 • Prezentace výsledků s využitím důkazů o úspěchu a prospěšnosti
 • Dosažení komunikace mezi vědomou a nevědomou myslí klienta

NAVÍC získáte bonusy ZDARMA v hodnotě 12 573 Kč/524 EUR:

Webinář:  Základní výcvik koučování

Na webináři se seznámíte s teoretickými základy koučování, jeho historií, vývojem a různými přístupy koučování. Naučíte se základní techniky kladení otázek,  základní a pokročilé techniky naslouchání v koučování i způsoby připojování ke klientovi. Nakonec probereme dva základní koučovací modely, které si ihned vyzkoušíte v praxi. 

Webinář: NLP Modelování

Na webináři vám prozradíme metodu, která stála za zrodem celého Neuro-lingvistického programování. Dozvíte se jakým způsobem převzít způsoby přemýšlení a chování nejlepších lidí v oblasti, a jak tyto způsoby ihned aplikovat do svého života. Představte si, že po webináři dokážete získat jakoukoliv dovednost chcete, naučíte se jí rychle, snadno a bez měsíců či let dřiny. 

E-book: Tajemství úspěšných koučů: Jak rozjet svůj koučovací byznys

E-book je komplexní průvodce pro každého, kdo se chce živit koučováním a stát se profesionálním koučem, který má vždy dostatek klientů. Naučíte se, jak si vybudovat silný osobní brand, jak efektivně komunikovat svou hodnotu potenciálním klientům a jak nastavit a udržet dlouhodobě prosperující koučovací praxi.

Průběh výcviku:

 • Před začátkem výcviku obdržíte detailní materiálypřístup do členské sekce, kde jsou připravena videa s veškerým obsahem.
 • Budeme se scházet živě ON-LINE na 8 pravidelných setkání přes Zoom videokonferenci, každé setkání je v délce 3 hodiny, které slouží pro praktikování technik a zodpovídání dotazů.
 • Týden před začátkem každého setkání se vám otevře přístup v členské sekci, kde jsou předtočená videa s teorií i praktickými ukázkami, pro nastudování do každého setkání.
 • Techniky je možné studovat buď podle připraveného a dopředu zaslaného harmonogramu nebo samostatně na základě vlastního uvážení.
 • Dostanete přístup do FB skupiny i na Whats App, ve kterých jsou pouze účastníci tohoto běhu výcviku a jsou zde uložená případné záznamy z videokonference, videa, návody, rady, tipy a praktické zkušenosti od lektora výcviku.
 • Během výcviku budete dostávat domácí úkoly, které vedou k procvičování jednotlivých probíraných oblastí.

Termíny setkání jsou vždy ve středu od 17:00 - 20:00 v datumech:

 • 11. 9. 2024
 • 18. 9. 2024
 • 2. 10. 2024
 • 9. 10. 2024
 • 23. 10. 2024
 • 30. 10. 2024
 • 6. 11. 2024
 • 20. 11. 2024

Podmínky certifikace:

Certifikace probíhá poslední den výcviku formou písemného testuukázek vybraných NLP technik. Z NLP technik si každý vylosuje jednu z nich a ukáže na reálném tématu tak, jako kdyby je vedl s externím klientem. 

Úspěšným splněním certifikace získáte:

Certifikát NLP Practitioner vydávaný ITCA NLP v UK, na kterých budou podepsaní:

 • John Grinder - spoluzakladatel NLP New Code NLP
 • Carmen Bostic St. Clair - spoluzakladatelka New Code NLP
 • Michael Caroll - NLP master trenér ITCA NLP
 • Jitka Ďuricová - mezinárodně certifikovaný ITCA NLP trenér pro ČR a SR

Certifikát NLP Kouč

 • certifikát vydává NLP Academy ČR, která je součástí společnosti Centrum systemiky a NLP s.r.o. pod záštitnou Czech NLP and Coaching Association.

Výcvik NLP Practitioner ON-LINE je mezinárodně certifikovaný výcvik Neuro-lingvistického programování, který zahrnuje kompletní znalostidovednosti potřebné pro práci se sebou i s klienty.

Svojí formou je zaměřen na vedení jednotlivých NLP technik v on-line podobě přes videokonference. Zároveň je však koncipován tak, aby všichni jeho absolventi byli schopni aplikovat naučené techniky na osobních setkáních s klienty i sami na sobě.

Získejte dovednosti, které povedou k dosažení dokonalosti a úspěchu ve vašem vlastním životě, a zároveň vám umožní pomáhat ostatním, aby dosáhli téhož, co vy.

 ✅ ANO, chci získat výcvik NLP Practitioner ON-LINE s bonusy zdarma, který mi pomůže stát se profesionálním NLP Practitionerem.

Výcvik NLP Practitioner ON-LINE zahrnuje:

 • Kompletní know-how Neuro-lingvistického programování pro práci se sebou, s klientem, s ostatními osobami i s firmou
 • 8 setkání formou videokonferencí přes Zoom
 • 24 hodin společného koučování, procvičování a zpětných vazeb
 • Doživotní přístup k 60+ hodin videí a videozáznamů z celého výcviku do naší členské sekce
 • 17 technik klasického NLP, 2 techniky New Code NLP2 jazykové modely
 • 2 certifikáty: NLP Practitioner a NLP Kouč
 • Přístup k uzavřené FB skupině, kde obdržíte řadu doplňujících materiálů a odkazů
 • Kompletní materiály v elektronické podobě
 • Neustálá komunikace s lektorem, která probíhá přes videokonferenci, FB skupinu, WhatsApp nebo individuálně přes messenger či telefon
 • Osobně vede Ing. Jitka Ďuricová – mezinárodně certifikovaný trenér NLPNew Code NLP s více než 10 letou praxí ve vedení výcviků NLP Practitioner, NLP New Code Practitioner a NLP Master Practitioner

+ BONUSY ZDARMA:

Webinář:  Základní výcvik koučování

Na webináři se seznámíte s teoretickými základy koučování, jeho historií, vývojem a různými přístupy koučování. Naučíte se základní techniky kladení otázek,  základní a pokročilé techniky naslouchání v koučování i způsoby připojování ke klientovi. Nakonec probereme dva základní koučovací modely, které si ihned vyzkoušíte v praxi. 

Webinář: NLP Modelování

Na webináři vám prozradíme metodu, která stála za zrodem celého Neuro-lingvistického programování. Dozvíte se jakým způsobem převzít způsoby přemýšlení a chování nejlepších lidí v oblasti, a jak tyto způsoby ihned aplikovat do svého života. Představte si, že po webináři dokážete získat jakoukoliv dovednost chcete, naučíte se jí rychle, snadno a bez měsíců či let dřiny. 

E-book: Tajemství úspěšných koučů: Jak rozjet svůj koučovací byznys

E-book je komplexní průvodce pro každého, kdo se chce živit koučováním a stát se profesionálním koučem, který má vždy dostatek klientů. Naučíte se, jak si vybudovat silný osobní brand, jak efektivně komunikovat svou hodnotu potenciálním klientům a jak nastavit a udržet dlouhodobě prosperující koučovací praxi.

Nezapomeňte použít slevový kód!

(Stačí když u 'Shrnutí objednávky' zaškrtněte políčko 'Mám slevový kód', slevový kód vložíte do políčka a klikněte na tlačítko 'Uplatnit'.)

Často kladené dotazy

Má výcvik mezinárodní certifikaci?

 • Ano, výcvik má mezinárodní certifikaci NLP Practitioner pod asociací ITCA NLP.

Jaké certifikáty obdržím?

 • Obdržíte mezinárodní certifikát NLP Practitioner vydávaný ITCA NLP ve Velké Británii. Dále obdržíte certifikát NLP Kouč vydávaný společností Centrum systemiky a NLP s.r.o.

Obsahuje cena výcviku i certifikaci?

 • Ano, cena výcviku je konečná a zahrnuje certifikaci a 2 certifikáty.

Už teď vím, že některé setkání nestihnu, bude si ho možné dostudovat později?

 • U nás si společně s kurzem realizovaným ve zvoleném termínu platíte i možnost kdykoliv se přidat ke stejnému typu výcvik, který se bude konat v jiných termínech. Takže určitě o nic nepřijdete a navíc si můžete celý výcvik nebo jeho část projít opakovaně.
 • Navíc u ON-LINE výcviků máte k dispozici jak dopředu nahraná videa, tak záznamy z výcviku. Je tedy možné vše dostudovat samostatně. Navíc je možné si domluvit bezplatnou konzultaci s lektorem přes Zoom.
 • K video nahrávkám technik budete mít doživotní přístup.

Budu si moci během kurzu techniky vyzkoušet?

 • Určitě ano. Budete prakticky procvičovat každou techniku ve dvojicích. Budete vždy jak v roli kouče, tak v roli klienta.

Jak bude probíhat certifikace?

 • Certifikace probíhá poslední den výcviku formou písemného testu a ukázek vybraných NLP technik. Z NLP technik si každý vylosuje jednu z nich a ukáže na reálném tématu tak, jako kdyby je vedl s externím klientem.

Jak probíhá platba za kurz?

 • Při kliknutí na tlačítko "Objednat výcvik" vyplníte své fakturační údaje. Následně si můžete vybrat způsob platby.

Pokud absolvuji kurz, znamená to, že můžu i koučovat?

 • Určitě ANO. Můžete začít koučovat již během absolvování výcviku. Budete tak mít možnost si ověřit, že techniku ovládáte. A zároveň můžete požádat lektora o zpětnou vazbu na koučování, pokud z něj pořídíte záznam a pošlete lektorovi.
 • Po absolvování výcviku obdržíte certifikáty NLP Practitioner a NLP Kouč.

Budu mít po absolvování výcviku NLP Practitioner možnost pokračovat dále ve svém rozvoji?

 • Ano, nabízíme možnost přihlášení se na výcvik NLP Master Practitioner, který máme od roku 2022 i v podobě ON-LINE.

Obsahuje výcvik jen nahraná videa nebo se potkáme "naživo"?

 • Určitě se potkáme "naživo", a to formou videokonference. Jedná se celkem o 8 společných setkání přes Zoom.

Budu mít možnost konzultace i mimo pravidelná on-line setkání?

 • Ano, kdykoliv se můžete obrátit na lektorku výcviku Ing. Jitku Ďuricovou a domluvit si s ní osobní telefonát či videokonferenci.

Budu mít možnost procvičovat techniky a dostávat zpětnou vazbu?

 • Ano, budeme se společně setkávat na pravidelné bázi přes videokonferenci a každou techniku budete procvičovat tak, že budete jak v roli kouče, tak klienta.

Dostanu doporučení na zajímavá videa či literaturu?

 • Ano, ve FB skupině budou konkrétní odkazy jak na články a knihy, tak na zajímavá videa.

Je možnost po absolvování NLP Practitioner on-line absolvovat výcvik NLP New Code Practitioner?

 • Ano, je to možné. V tomto případě jsou 2 varianty. Buď se zúčastnit prezenčního setkání, které trvá 3 dny a probíhá v Praze. Nebo je možnost on-line verze, kde je koncept velmi podobný tomuto výcviku.

Co když neudělám certifikaci?

 • Certifikace je poslední fází celého procesu učení, proto je možné se k ní kdykoliv bezplatně vrátit a udělat znovu.

Kdo jsou lektoři výcviku?

 • Lektorem celého výcviku je Ing. Jitka Ďuricová.

V jaké podobě obdržím materiály?

 • Materiály obdržíte v elektronické podobě a ve formě videí.

Budu muset během výcviku číst nějaké knihy nebo studovat další materiály?

 • Obdržíte odkazy na zajímavé články, knihy a videa, ale bude jen na vašem zvážení, zda je budete procházet. Pro absolvování výcviku a certifikaci nepotřebujete studovat nic navíc, než co je součástí výcviku.